خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

ا تحادها بسیار زیاد هستند ............ریاضی نهم

  تحادها بسیار زیاد هستند اما چند اتحاد اصلی که پایه‌ی اتحادهای دیگر هستند بدین قرارند:

  مربع دو جمله ای

  (a+b)^2=a^2+2ab+b^2\\,\\!
  (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 \\,\\!

  مربع سه جمله‌ای

  (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc \\,\\!

  مکعب مجموع دو جمله

  (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\,\\!

  مزدوج

  (a-b)(a+b)=a^2-b^2 \\,\\!

  اتحاد جمله مشترک

  (x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab \\,\\!

   مجموع و تفاضل مکعبات دوجمله

  (a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3 \\,\\!
  (a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3 \\,\\!

   

   اویلر(اولر)

  (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)=a^3+b^3+c^3-3abc \\,\\!

   اتحاد لاگرانژ

  (a^2+b^2)(x^2+y^2)=(ax+by)^2+(ay-bx)^2 \\,\\!

  نیوتونی

  (a+b)^n=\\binom{n}{0}a^nb^0+\\binom{n}{1}a^{n-1}b^1+\\dots+\\binom{n}{n}a^0b^n

  این مطلب تا کنون 20 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : جمله ,
  ا تحادها بسیار زیاد هستند ............ریاضی نهم

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر